Arbetssätt

Arbetssätt

Kartläggning

 • Hur ser nuläget ut?
 • Vilka utmaningar finns?
 • Vad ska göras?
 • Vilka är förutsättningarna?
 • Vad ska levereras?
 • Hur ser tidplanen ut?
 • Avgränsning?

Uppdragsbeskrivning.

Genomförande

 • Insamling av information och fakta.
 • Genomförande av uppdraget.
 • Löpande avstämningar.

Uppföljning

 • Uppföljning efter projektets avslut.
 • Utvärdering.

Hur tar vi det vidare?