Samarbeten

Samarbetsformer

  • Samarbetsavtal, interimsuppdrag
  • Specifika tjänster
  • Löpande HR-stöd, avrop vid behov
  • Coach/bollplank
  • Styrelseuppdrag

Jag arbetar på plats hos kund, i er verksamhet och på distans från mitt kontor.
Med mitt operativa och strategiska stöd kan ni fokusera på er kärnverksamhet!

Kontakta mig för mer utförlig information!