Tjänster

Exempel på tjänster

 • Attraktiv arbetsgivare
 • Motiverade medarbetare
 • Medarbetarsamtal
 • Medarbetarundersökningar
 • Jämställdhet o mångfald
 • HR-processer
 • Facklig samverkan o förhandlingar
 • Rekrytering
 • Avveckling / Offboarding
 • Organisationsförändringar
 • Arbetsmiljö
 • Missbruksproblematik
 • Policydokument / Rutiner / Riktlinjer
 • Personalhandbok
 • Arbetsanpassning
 • Rehabilitering
 • Introduktionsprogram / Onboarding
 • Krishantering
 • Visselblåsarfunktion
 • HR-nyckeltal, statistik och rapporter
 • Riskbedömning
 • Stöd i personalärenden
 • Stöd i HR-arbetet